Fan Review of the Siltech Classic Anniversary 330L by Radoslav Kosák – Trnava, Slovakia.
Authors profile: Radoslav Kosák

Radoslav wrote to us the following:

“I’m not going to explain technical details of Siltech cable advanced metallurgy and internal design. Those can be easily found on Siltech’s website. https://www.siltechcables.com/products/classic-anniversary-series/classic-330l/I’m going to focus on my own experience with this cable in my own audio system (see Associated Equipment below).

I have tried a dozen different speaker cables in my audio system during recent years, most of which from respected audio cable companies, but I always felt there was something missing. Something unknown to be specific. Well, that is until now. I can say it this way: I have no longer such a feeling after I plugged in the Siltech Classic Anniversary 330L into my audio chain.

After I’ve “burnt” them for few days (using Proburn device) the moment of truth was apparent instantly during the first listening session. First thing which came to my mind was “clarity”. A bunch of thoughts followed quickly as such: delicate, accurate (not too warm, not too cold), detailed and lively. Now I can hear micro details I’ve never noticed on many recordings before. Diapason speakers are capable to reproduce holographic soundstage on good recordings and with these cables they finally do exactly that. There is a very important virtue of Siltech Classic Anniversary 330L cables, as I mentioned before, which a friend of mine confirmed after listening to my new setup a few days ago. “Nothing is missing there”, he said.

Bass is tight, treble is crisp and sweet with no harshness at all, vocals are beautifully natural, everything holds together in synergy. The overall character of Siltech Classic Anniversary  330L cables is non disturbing, compact, silent, crystal clear (it is Crystal cable sibling after all…) and dynamic. They do exactly what all audio cables are supposed to do. Transfer audio signal without adding their own sound character. Just music itself. Great recording sounds great, poor recordings sounds poor…

And yes, they look great too! Attention to detail and overall fit and finish is second to none. Spade connectors (which I have on both ends of my 2,5m set) are a pleasure to use as well as the cable itself, which is surprisingly light and flexible. I have to say this cable is quite impressive even when music is not playing.

To be honest I have always wanted to own one of the “first league” cable like Siltech. Now I have them plugged in my gear and I have to say: Well done Siltech!

Associated Equipment:

Power conditioner: Torus Power TOT Max, Isotek Aquarius

Digital sources: Aurender N100H streamer, C.E.C. TL51XR CD player used as transport

Amplifier: Lyngdorf TDAI 3400

Speakers: Diapason Adamantes III 25th”

Radoslav bought his Siltech Classic Anniversary 330L at our Siltech distributor for Slovakia and Czech Republic: http://www.dreamaudio.sk/ 

Thank you very much for sharing your thoughts and your high end audio combination!

Siltech Classic Anniversary Review by 6moons 300L loudspeaker Cable

Siltech Classic Anniversary 330L (recenzia).

Pripravil som si pre vás krátku recenziu reproduktorových káblov Siltech Classic Anniversary 330L (ďalej už len “330L”). Distribútorovi Dreamaudio som ju onehdy prisľúbil, takže tu je.

Nebudem tu podrobne vysvetľovať technické detaily kabeláže Siltech, ich pokročilú metalurgiu, vnútorný design káblov atď. Tieto informácie sa dajú ľahko nájsť na stránke výrobcu. Budem sa teda zameriavať hlavne na moje osobné skúsenosti v mojom vlastnom audio systéme (viď zoznam na konci textu).

V priebehu ostatných rokov som v mojej aparatúre vyskúšal na tucet rôznych repro káblov, zväčša od renomovaných svetových výrobcov kabeláže, avšak stále som mal pocit, že tomu niečo chýba.
Niečo ťažko pomenovateľné. Teda až doteraz. Alebo, inak povedané, odkedy som do môjho audio reťazca zapojil 330L, už tento pocit nemám.
Efekt sa dostavil okamžite potom, ako som ich po pár dňoch zahorovania (použijúc zariadenie Proburn) zapojil. Prvé slovo, ktoré mi pri počúvaní prišlo na um bolo „čistota“. Tesne nasledované ďalšími slovami ako: jemné, neutrálne (nie príliš teplé ani príliš chladné), detailné a živé. Teraz počujem mikro detaily, ktoré som si na mnohých nahrávkach doteraz nevšimol, alebo nemohol všimnúť. Diapasony sú schopné zreprodukovať holografický priestor (ak existuje na nahrávke) a teraz to konečne aj robia.
Najväčšiu prednosť káblov 330L som už v úvode naznačil, a úplne presne ju skonštatoval aj jeden môj kamarát po absolvovaní posluchového testu u mňa: „nič mi tam nechýba“, povedal.
Basy sú pevné, výšky jasné ale bez akéhokoľvek náznaku ostrosti, vokály sú neuveriteľne prirodzené, všetko akoby drží pohromade v synergii. Celkové vyznenie (ak sa to tak dá povedať) káblov 330L je nerušivé, čisté, dynamické a hlavne neutrálne. Káble teda robia presne to, čo by robiť mali. Prenášajú audio signál bez pridania vlastného zvukového charakteru. Len hudba samotná. Výborné nahrávky hrajú výborne, zlé nahrávky hrajú zle. A tak to má byť:-)

Na dôvažok treba povedať, že aj dobre vyzerajú. Spracovanie je bezchybné. Vidličkové konektory (ktoré mám na oboch koncoch 2.5m setu) sú kvalitné a dobre sa s nimi manipuluje. To isté sa dá povedať aj o kábloch samotných, ktoré sú navzdory vzhľadu prekvapivo flexibilné. Dalo by sa povedať, že káble robia radosť aj keď práve aparatúra nehrá.

Pravdupovediac, vždy som chcel mať reprokáble od niekoho, kto hrá „prvú ligu“. Zdá sa, že som mal šťastnú ruku a teraz také káble mám doma.
Well done Siltech!

R.

Použitá audio zostava:
Sieťový filter: Torus Power TOT Max, Isotek Aquarius
Zdroje signálu: Aurender N100H streamer, C.E.C. TL51XR CD ako transport
Zosilňovač: Lyngdorf TDAI 3400
Reproduktory: Diapason Adamantes III 25th

Thanks: DreamAudioSiltechCrystal Cable